MEDIER                 Spektrum favner de fleste medier inden for billedkunstens område. Skolens studerende arbejder med maleri, tegning, installation, foto, video, performance, koncept, objekt og computerkunst.

UNDERVISNINGEN
Undervisningen foregår ved individuel vejledning. SPEKTRUM ONLINE sigter mod at styrke den enkelte elevs personlige udtryk gennem fordybelse i egne projekter. I undervisningen indgår disponering og udvælgelse af dine arbejder i forbindelse med ansøgning til censurerede udstillinger, eller egne udstillingsprojekter.
Du bliver stillet over for udfordringer, der åbner for nye indtryk og bryder med konventionelle måder at tænke og handle på inden for kunstens område. Hos SPEKTRUM får du udviklet en arbejdsmetode, der gør dig i stand til selvstændigt at frembringe arbejder, der har et personligt og formstærkt udtryk, du lærer at sætte dine egne arbejder i relation til samtidskunsten, du lærer at formulere dig om dine arbejder, og legitimere dine handlinger. SPEKTRUM favner de fleste medier inden for billedkunstens område. Skolens studerende arbejder med maleri, tegning, installation, foto, video, performance, koncept, objekt og computerkunst. 

 
 
UNDERVISNINGSFORLØB
Som elev på SPEKTRUM ONLINE har du mulighed for selv at tilrettelægge dit undervisningsforløb. Et modul er på 2 måneder, men er ikke et afsluttet forløb. Det anbefales derfor at man fortsætter flere moduler hvis man vil have det fulde udbytte af undervisningen - at opnå ny erkendelse og tilegne sig et stærkt selvstændigt udtryk kræver tid. Det er ikke ualmindeligt at elever går et helt år på skolen. Som en konsekvens af det, befinder eleverne sig på vidt forskellige stadier i deres udviklingsproces. Det er med til at give skolen en særlig dynamik.