MEDIER                 Spektrum favner de fleste medier inden for billedkunstens område. Skolens studerende arbejder med maleri, tegning, installation, foto, video, performance, koncept, objekt og computerkunst.

SE SKOLEN                   Ring eller mail os, og aftal tid til at se skolen og få en introduktion, før du bestemmer dig.

UNDERVISNINGEN
Undervisningen foregår primært ved individuel coaching. Spektrum sigter mod at styrke den enkelte elevs personlige udtryk gennem fordybelse i egne projekter, individuel vejledning, øvelser i praktiske færdigheder, samt indføring i kunsthistorie, kunstteori og filosofi. Undervisningen suppleres med udstillingsbesøg, forelæsninger, film og diskussioner. Der vil der være gennemgang, hvor vi i fælles forum diskuterer en elevs arbejder, og kommer med konstruktiv kritik. I undervisningen indgår vejledning i disponering og udvælgelse af dine arbejder i forbindelse med ansøgning til censurerede udstillinger, eller egne udstillingsprojekter.


Du bliver stillet over for udfordringer, der åbner for nye indtryk og bryder med konventionelle måder at tænke og handle på inden for kunstens område. Hos Spektrum får du udviklet en arbejdsmetode, der gør dig i stand til selvstændigt at frembringe arbejder, der har et personligt og formstærkt udtryk, du lærer at sætte dine egne arbejder i relation til samtidskunsten, du lærer at formulere dig om dine arbejder, og legitimere dine handlinger. Spektrum favner de fleste medier inden for billedkunstens område. Skolens studerende arbejder med maleri, tegning, installation, foto, video, performance, koncept, objekt og computerkunst. 
 
 
UNDERVISNINGSFORLØB
Som elev på Spektrum har du mulighed for selv at tilrettelægge dit undervisningsforløb. Et modul er på 2 måneder, men er ikke et afsluttet forløb. Det anbefales derfor at man fortsætter flere moduler hvis man vil have det fulde udbytte af undervisningen - at opnå ny erkendelse og tilegne sig et stærkt selvstændigt udtryk kræver tid. Det er ikke ualmindeligt at elever går et helt år på skolen. Som en konsekvens af det, befinder eleverne sig på vidt forskellige stadier i deres udviklingsproces. Det er med til at give skolen en særlig dynamik.
 
 
FORUDSÆTNINGER
Der stilles ikke krav om praktiske eller teoretiske forkundskaber. Det forventes derimod at du stiller med åbenhed, ideer, engagement, og vilje til at skabe. De forudsætninger skal du levere, så hjælper vi dig med at udvikle metoder til at omsætte det til kunst.
 
 
UNDERVISERE
Ingela og Thomas Skytte er begge uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi, som billedkunstnere og kunstpædagoger. De har en omfattende produktion bag sig og har solgt værker til bl.a. Statens Kunstfond, Københavns Kulturfond, Kobberstiksamlingen og Kunst på Arbejdspladsen. Begge er erfarne undervisere, og har bl.a. været tilknyttet Danmarks Designskole og Designskolen i Kolding.
 
 
FORELÆSERE
I hvert modul har Spektrum en forelæser på programmet. Kunstnere der har forelæst på Spektrum: Ruth Campau, Peter Carlsen, Anette Harboe Flensburg, Claus Carstensen, Lise Blomberg Andersen, Cecilia Westerberg, Morten Schelde, Mads Gamdrup, Torben Ribe, Stine Marie Jacobsen, Lars Bent Petersen, Jesper Christiansen, Helena Hei-Sook Park, Jesper Fabricius, Jørgen Michaelsen, Lise Harlev, Eva Steen Christensen, Jes Brinch, Peter Holst Henckel, Ivan Andersen, Lea Porsager, Elmer, Peter Land, Ursula Nistrup, Morten Jacobsen, Michael Mørk, Malene Bach, Kristoffer Akselbo, Astrid Myntekær, Sophie Dupont, Hartmut Stockter, A-Kassen, Jens Haaning, Astrid Svangren, Anna Fro Vodder, Nicolai Howalt, Ebbe Stub Vittrup, Ann Lislegaard, Kaspar Bonnén, Balder Olrik, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Clay Ketter, Jacob Kirkegaard, Milena Bonifcini, Malene Bach, Martha Kramær, Fie Norsker, Tina Maria Nielsen, Kristian Touborg, Johan Rosenmunthe.