SPEKTRUM ONLINE

UNDERVISERE               Undervisere er Ingela og Thomas Skytte, begge uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi, som billedkunstnere og kunstpædagoger. Vi har en omfattende produktion bag os, og har solgt værker til bl.a. Statens Kunstfond, Københavns Kulturfond, Kobberstiksamlingen og Kunst på Arbejdspladsen. Vi er erfarne undervisere, og har bl.a. været tilknyttet Danmarks Designskole og Designskolen i Kolding.

ANSØGNING
Send din ansøgning til Spektrums e-mail. 
Skriv dit navn, adresse, telefon og de første 6 cifre i dit cpr. nummer. Skriv lidt om din baggrund og hvorfor du ønsker at studere på skolen, og vedhæft 4 - 6 fotos af dine arbejder. Skriv hvilket modul du søger til. Ansøgningen skal være Spektrum i hænde senest 5 uger før kursusstart. Svar på ansøgning ca. 3 uger før kursusstart.